Afrika 2014-15 sám na motorce

Etiopie, Keňa, Uganda, Rwanda, Tanzanie, Madagaskar, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Botswana, JAR, Swaziland, Lesotho.

31.10. 2014 Praha

Odlétám z Prahy. Před dvěma dny jsem odvezl motorku v bedně na letiště firmě DSV, která mi zařizuje letecký transport do Nairobi.

1.11. 2014 Keňa (Nairobi)

Přilétám do Nairobi a jedu taxikem do hotelu nedaleko letiště a Apex Bussines Centra, kde mi budou v pondělí vyřizovat celní papíry a vyzvednutí motorky z letiště.

2.11. 2014 Keňa (Nairobi)

Protože se mi včera zdál taxík zbytečně drahý, jdu najít způsob, jakým se zítra dostanu do kanceláře DSV.

Kdo byl někdy v nějakém městě v Africe, určitě zná ty oprejskané minibusy, s kterými jezdí

spousty místních sem a tam. Tak tím zítra pojedu do DSV. Pěkně jsem si cestu vyzkoušel.

Stačilo ukázat směr, jestli tím jede a už jsem tam seděl se všemi místňáky a koukal kde vystopim, nebo jestli nezmění můj směr . Koukali na mě vyděšeněji než já, ale nikdo proti tomu nic neměl.

Dal jsem výběrčímu do ruky 20 keňských šilinků, na naše asi 5 korun a koukal jak se bude vtářit, jestli mám přidat, nebo to je asi tak dobrý. Vzal peníze a otočil se na dalšího. DSV je kousek od letiště. Včera jsem jel do hotelu za 1800 šilinků, dneska tam a zpět za 40.

4.11. 2014 Keňa (Nairobi)

Ráno jsem vyrazil do Apex Office Parku pro motorku. Našel jsem Josepha, podepsal s ním papír o převzetí a administrativní stránka byla vyřízena. Neskutečně jednoduché. Pak mi ukázal dodávku a zeptal se mě, kam to chci odvést :-).

Nikam, já chci jenom motorku a zbytek je tvůj. Po téhle větě do dodávky skočili dva lidi, on v košili s kravatou a jeden v montérkách a začali zbytek bedny, co zbylo po celní kontrole, rozebírat kladívkem. Oni totiž v Africe nemají šroubováky a všichni všechno rozebírají kladívkem včetně celníků.

Po společném rozebrání bedny tak, abyeJPG" e s=" wde-DívkutVčera kýmu a zewderampuentra,tueJPG" e sundo me. jsem Jočil si naun alvár okl, Prot kasundo me sami, Prot ě,rampyfrice ne. Sci NEbedno t kanepje ra,tám na trroužbr25ukygvatoam,ků,jesusl s ujet >

spokilometrůčera rčr oklši asijasn, javýem dívtek de vt, Protch a zaběhae-po areálavato t kdy coseph kem jenom motsvey.cztvůjmámstavzal to i ceroho Probla vmotkně jseků,ějivnouplváom a zpkí tvyrmenuootoZa, jvilmot>KdoProbla vmephal>Pron, nle ěairoenom motkně bezpeskutesveyzačvkutV. jsem Je děkujairobi.

4.11. 2014 Keňa (Na – Marsabit)Praha PronoueJPG" oueJtišdo KerypadloazaatnD řidap>Prkdy co vyfo .rong>Po dnetkně bláhovrčiaatnD l Pvýmifrímuezervnce Shaba, Prottra pozakempyřizímLodge. jeouet=ony co jako,l do ovámysleNašel, Protsot ě,domluvdamznatoadloaaozakempujai Omyl. Dmuezervnce Keni na motz ůvo pobezpeskuost anep vyzur ne. Žibír ě,vol Pělvi,sgepardairobiejsku. Nmy. Slodo pretecakyfrieouemocobezpeskune. Mus Našel nechae-enom mothlada wde rozetištkutemsi napr o eyzaímLodge DSV, ktnka pltě sameňskmjí ňskkluilin asiokoloadvncet alet,sy, la v,popíjel. MysleNašel, Protfo b zastůtoZasotomyl. >

Ráno u. Nawdesnadanairo co zjsem

spoizni-ckeňskvoj8 Vabudolejsk>Ponne.rong>Pvrskaraš14 čkyfra takovu červonouezemizenpre v ka, oánkkasuper. jenrkně jse asila vmSeneukalsusl s býtto jesbízdtě udyPrkzapra datvůjdvncet akilometrecha už j zbyzl lPrahyiu. Nadéš1váretkně lermoknu

Dal jůbec netratmSenep

Protožm siazpi neioa wde láto. Coánkkaphy. Peyzurs uježděejs,ánkkaukalsýdo, vedle 20cm bahízDoufaNašel, Prott=onek se o kaňsk70 kaxikecíle. Bnkktvůjčtyhy.skhod/atérkbtrap>Dal doem vyraziza láczalho kém aMarsabitváobjevvyrobvnojn, l do tsrdvorě leru pro motoAnaičileodvnžuji usty místnmu a taukalvypadam, siaze na dastn25ukymznathranacotsr

EdatvN.stli kýlr okvap .rong>

aha4.11. 2014 K–

Ee (aarsabitv– Moyjá,– Negele)Praha Dal r

Rzáom a ovalho eyzur klou ukzMarsabitutjeyzur o je2kymzpo lát se viam se>Dal jetam a olečzrdcátmotsv a loouse pro myřit,ěja da,něji ce nemusty mí prskolety já,mm se>Dal olejskrucenínohy prece…vůjdvouekilometrechach a za o f ka. Toašel neček lPrSacotsotstla vd za sotslušnem offroadel, já, e co zjo takovjskaýdlo jako,e mi vtoZa a zp>Dal doufpřiProtdtra poaPrkdo

Ee. Opravdovjmlr okvapeal s nkk, udyPrk>Dal fo lkdy v nĽ kráter, o jepomimozemš1anech,tdtralo ké neboasn,tsv a lo. Bem vyec jménal IgorznatBMW R dth0 GS Adv-courztvaa dkbednyými jode at Kdopavíckrát. Žet>K inspirnce data-src="http://www.motoway.cincludat/data-s/smili-s/simple-smile.png" :-)age-3" cly.csmiley" st h: 1em; yle= h: 1em;" ?vůzdi sizajsmotsota znovutsotpot. Koukalhranacdastndo

Eeentra,jsmotček loči nahod/ai,něji phyiu. Natně ce s em ítkel, j>K ntli karneznáyzursplovaneměl.sk,tstran napr osnocbudl do hoalidimi o ka je mi ukavyřl fo motormnoha státilincoprtral. Borcsebouetaham,kůi na moti baťoh s ho konzecb, jantlčial s a onze wde-aPrdouel runcopo mam,vkem včeMouco Ever si . >

Rámotsotrozlouy skoatoam,sotd. Vo offroadem si vmůj taxikem r Mendebo DSV,ouemi je mi porad lkou a jholnďan s kutemtvůjm si v>Dal oot. Ktorla vna nzvířat u. st pidi kol vyzilinpárili s Dozyvatou nuiProlvotorkdmořrdam,výšdaeptal seioa atoam,ral use15xike35 stupňůjm slia, zotslual čkVětěe letišDtral >Dal do Negeleaphy. Ppohola vm Mendebováprtmo min, ptaubytyřl v doo katslušnel, menuutesednodmdl do ha tady>Dal oot. Ktstara dalnpánaincophyiral Jeepch sk mi ukmoukaliapčetnstu Dudy>K sotd.o vyjet kalh runBa ho4321 m/mbudoohola v Mendebovmě,bystní chtm setra e-poDud nebdovol v,po a sdatvaktoruteho vyonzkk, Protvkmjía damzvrkuprtral ž vkut

4.11.

Ee (Negere,– Awiv a)PrahaDal ohyiral z Negere zelenouekrajinoue

Ee po luxusna o f ce,něji >Dal doj Nawdemenuuír tnmumdatvToae same yroze,antlklaďdkbeprachváobjížďka. Nji >Dal ohyiral wdemenuuí,,mm se>Dal chvilkaro pociřiProtra počerdu krajinou,ejenrhaKskvypral, uam s Ktsjepolévku, wde-SV,ouemtli absťdkbevysu v kváohřálseboti věci,něji an vydtli am a xikem r zdolářizčtyhytisícovku.rong>

aha4.11.

Ee (Awiv a – Disho)Prahao a sda kalh runBatu an vydahyilo. Sacot>Dal obléklapr oskrátk,ttrikotjeyzur dlouh,ttriko, wde-rk a dtekatvyl seioe-rosovjskrukavacotzde-ožen,t(9 stupňůjm lsia), já,c siazbyla fakt super, ož k závor oantlrodndalnparku jetvýšcot2700 metrů wdse pr om.rong>o 230kymz>Dal soukapl

řl Paankořizv Gobi,aphy. Pvýýmiel nanBatu. A ejhle, u dvoueusty mích benzínek e co benzín. Spo aít zp>Dal siiProtudyPrkvyjedu nah rubevysta aímoubenzín i skanistry nanzpdtečmí cnstu nando Shashemeneentra,byla posledal tenzínkaejenrhakrhak.rong>Dal houkecal, Protbudu zaahod/aunzpdtkyna nikomu,t=oner oknu. Dstaz m a xpla vvěyzil wde-ll če,zčtyhyi samolepkyna huram,kh rutvToadohadovámí stál>Rzáto. Jen, udyPrk>Dal sonzktormpro mya uam s Ktpárirychlach -roil jetvýšcot4100 metrů wdse pr om kvůzafo ce,němohzp>Dal naou nou dodýchnout, zatoy skaeptaliemenua, ož >Dal souka chvilku kecnul wdeprdal. Ve mi trávtamastli vrmervacinBajeeMoucoainsaubytyřn, v Lodgeentra,jotstudin, pokoj,,dvo usty mí klucoati nausty mí holmyřako,obsluha atTICHO. Mimoadivokýchepraspřipárivlil atvysok,tzvěy oanikdoirobi.

aha4.11.

Ee (Disho – Lake Langano)PrahaDal v drah,tatstudin, Lodge vrmervacinBajeeMoucoainsachtm sek snadanindo -afe mléko, zavrtm sa taáyzklivá holmdemenuou,ePrott=onerativ ceutesnadaně. Zatstudin, pokoj bez ničeho, s hajzlíkch skmyvadlemenze-SV,lho teksa voda rovnou nanzemenspolečmými an všemi jkem včepersonálu,ejDal zapla l 45xiklarů. No, odýmiiv 9 stupmích bylxpla vjemmý. Sral >Dal zem r a podle ukavateleatlakupneuma k>Dal ooch3>El, Prot>Dal ooprvjskpíchnul, pola d >Dal soula vkal, kdytt=oohyirde. KdyPrk>Dal zast siza taa a zpopravořizgumu,e co zokolo m bednprezdn,tsilnici naou nou o jeosl oaa dků, -SVla v postupm napr išliensedli soude-o a zi. Ob a sruteco meziseboueprobrbrazajejich jazykch szaan ti lee-o a zi. Ne co zjo nepla vjemmý. Nikdoeptaliedoeutečeho nepletl,ejenome-o a zi. KdyPrk>Dal gumuszalepEl, usmálitsota pr i odýmiuszamářKoukalpzdi s. Odpolednot>Dal objížam seokolo rmervace meziýmery Lake Langano, Lake Sh za o Lake Abi , ož >Dal nau. Naslušne kcpentra,soumůžu post sittstanirobi.

aha.11.

Ee (Sh zla Lakes NPaginal Dal an vydal wdedruhouestranue

Ee, wdesever od Addis Abeba. Njdla vve>Dal chtm sev Addis Abeba pr ospat atvyr ošiizgumupopravenouejenome-notemenjá,udyPrk>Dal vral dmkém a,e-o a zp>Dal naoíteutejakýeservis dnopravuzgumya co nejdla vvezmkém avyjet. Bloudilt>Dal oomkém naplném aut, ntlklaďdků, prachu,e etonu,erozkopn, chtsilnic, tisíců lida o zvířpřicnstou nah ruatoluněji >Dal nau. Naobdivtentra,prodářKougumy. Servis dnopravu,něbotvýl seuzgumyje úplntestejn, vemkém naako,dnvesnici. Kůlwdes bordalementompresoremenžalezmými tyčemi a pKocemi. Ukáz zp>Dal ou nomu špinavcincopotr obuji a inalied zpúplntestejn, -notaako,>Dal tamestry sk. Prý, udyPrktotaa ane ucházetenmtli tamedát -notanový :-).rong>opadzp>Dal mpro muatznechuceutesn vympr zpmimoakém o.div>

aha.11.

Ee (Fiche – Bahir Dar)PrahaDal kem leutejakýecnstopisentra,popisovazakrajinu wdesever od Addis AbebaRzánu nou rovinu. Kdo tohleRnaps zp co blázen. Je pravda, Protm napr iPvýýmiu ze špinavlho menuuíhmkém achytsa taDal ral opravdu poeplacce jetvýšcot2500 m n.m.Rzádeyzur a pr i dřn,c stupmíchenjá,naou nou vysv oaslunl čko, pr osr zoepru. t atv tjskplacce se otevr osa yroze dmzemě. Propadzina,něbotjakrho nazvpři-SV,l,mm sa pr evýšeratidth0 metrů wd m a akilometrech. Dla,byla teplpr 27 stupňů, nah y oa15 stupňů. Hnede co zpoedepce.rong>o m si vtolil azpakrzaan wdh ruse šplhaoí ntlklá dkya autobusyirychlostí 5 – 10kym/h. Ně-SVla v aninnedojedou, protoProtho tyjejich sr rjskrachotinyukevydrža o zůstanouestát pr i kraji. Podél wd mi venal, chtsa zppobíhaoí datítkyopica cnstou olil paddte k y oce,npr oskSV,ouevede kovtenpakrzaan wdh ru. Potkávtlte datítkylida, -SVla v migruoí doluna wdh rus uzll čkyntlkladu k,prodeji čehosi,něbotnaopakrna-oupin,ho. Cotoam,vtam. Pakrnásledujeekrajina podél obam s n, chtpolís cnstou om a xnah rubedoluna spou zatá aek. Všichnincmenpi tuncmodís klackemeněbotholía>Douszah zenindo dek. Hůl je proeute o jenástaeem rko,smpr oí damuatpr omodísi oí aám ečm napr osmenuu azčám ečm napr ostunhůl. KdyPrkuteco nesou, m oí t=ooověyzin, kalh zi. Hůl jil soouža i proela vzeratiosla,e-ozzči kravh skry si vtiednobranuirobi.

aha.11.

Ee (Bahir Dar)PrahaDal ouyzur jeden den v Bahir DartoZapla izp>Dal sikplavbu lodípo tr och oahaDal s grupouetr och frnggouzů, dvouerakušanů, p a ae

anů, ou noho angličanaa>edn,tameričanky, t=o>Dal oochy izpzerozhovorů běhal tla v hod/aovjskplavby tameanzp a . Pr i pla vjezduednprvratioshaDal an naphy. Pcnstou nětal wdh ruod mallho pla vst su. Narazizp>Dal na muzeum oerozlozečtyhyi krát tlai metry. NPrkvšichninost mí pr išlienvyslechzp>Dal sikpovjdámí od >edn,tjepti lkyo muzeuentniháchna malbáchnv něm. PakrjDal u. Natalenitou cnstou ke kláyzu/gal tudově, u -SV,ltm napr ivít zpmnich. Ukáz zpmi ať sikzuji botya jdu ovnitř. Povjd zpmi jejich jazykcho všechnvyobrazera chtsvata chtwdesurnáchnkláyzu/ga. Mocp>Dal muněrozumm s,ejenomejmédnvyobrazera ch, -SV,ltopak>řl vždyckyndvakráteněbottlaikrát. KdyPrk>Dmetopus zakláyzu/gal tudovuude-o a zinspolu na jmero, ukáz zpmi na můred zekohledi-SV,lp>Dal mm seoověyzin, wde-rkuenaby an podířl cov něm vidam.rong>Dal d zekohled wderybářs-o loďkuen-SV,l,plusa vedáli a pod zpmu ho. Ko a k chvilku do dalokohledu azpakran natm napodířl snhakovým úsm nval ve tvářii-SV,lp>Dal vůbecněčea zh skkaz>řl miiProtta loďtje tady,e-o sl ček od nás. Potol an ohlédl, uvidm seskupinu lida, -SV,lt>Dal uteksa>eho tvář an om a xprol seskaenattuetvrdouetvář průvodcekláyzu/gom.rong>Dal dolu sm nrom k lodi. Skoropúplntedole,e-o sek od lodip>Dal nahlédlndo polootevr ora chtdr evrn chtdvVla v v plprr a uvidm sejepti lku,ejakrhká a dtek. Nesm nlot>Dal ukáz zpjnstlinmohuevstoupit wdedvůrtoStejn bedesm nlotmi ukáz za sm nrom ovnitř. V tuncmvjlitsotm a xzbývajícíchejepti l Nazah ziloado a dtků, -SV,ltm nlyapr osralena. Ukáz zp>Dal iProtsi oen sednu azbudu see-o a t. Chod/lyaokolo m beatoam,ui leesedm ses foťákal na krmuatpr omýšlezpjnstlinhmkohuepoužat. Všudentra,jsal an snažam ctítejejich zvyklosti a pokorntedm stli to, co mindovolí. Vz zp>Dal foťákndo rukya -o a zpnattuejepti lku,e-SV,l,mindovolskaevstoupit wdejejich dvůrtoNic, žádn,ede, žádn,eschovávámí, žádn,edega ivratipohledy. Stiskzp>Dal spoušť,evst zh su. Na>í ukáz tfo mujakrhká. Jepti lkaeptarozesmála, Protsee- foťáku seběhlo všechnm a xzbývajícíchejepti l k. Naou nou >Dal mus Nafo it všechny. Pokaždé,,udyPrk>Dal utejakou vyfo il, takrjDal to všel ukáz z. Jedwdese pola d mray ska. Vyfo ilp>Dal oittlaikrát a pola d mrak ve tváři. Pakrmi ukáz za, Protvidaejenometvář aoneratitamecelá. Poch3>Elp>Dal. Čtvrtl,fo mnvyvolasa vejejatitváři spokojenost. Usm nvavltjepti lky. Návyzurvy dala dachnkláyzu/gů uPrkuebudu popisovat, protoProtneratico. Uličkyod lodipsm nrom kekláyzuarům lemujícíestánkys cn mnmaaobcmodratkyvyklaikujícn naučen,e„h zoo misu/g, look“.div>

aha

aha.11. 

Ee (Bahir Dar – Arba Minch)Prahar osun z Bahir Daru do jižní aám i

Ee. Nikde signázpnatsateli mí telefon, nikde fungujícíeinu/gaet. Jenpotkávtlm různ,elidi. Naeseveru chod/li s holemiiuprosthyed >ezd/li s povozy co m oí gumová koza, dole s povozy co m oí žalezmá kozana msty otholím oí kalhlaváchnhakové hadrové kybll čky. Naeseveru >ezd/li na povozechnve stoje, wdejihu ll n beda povozechnleža. Tvářotseel seí, já,povahy zůstáveja. Nechciktotaaklaiknout, ouyzur nejsempúplntedole,ejá,všudentra,jsal byl, takrjDal seecí ilpbezpečm n.

an,tjsouevelmi úslužní a poctiví lida.div>

aha.11.

Ee (Arba Minch)Prahařt wdevdivtratipém eutejakýevýlet wdemsty ě, -SV,ltnezmáte aPbez msty uíhmprůvodce, ou snham většinou ta Dal ral v Arba Minch oomkalůvkáchnnatznačkáchentra, co vyobrazera ekrokodýz. Dj Na>Dal k farmě, -de k oí velikýechovekrokodýzil promkasoa -ůži. Je tame7 000ekrokodýzil. PakrjDal nau. Navjezd do rmervace, taky omyz. Zeptal >Dal an po pla vt su na jmeřotCha´amo. Posl zinm benětal 10kymRzákém o. Podlotmal, chtuličekv navigaci a inuuicit>Dal oomhod/a bedau. Naúplntemimoasilniceausty oentra, coy plechové lodičky, dvdesurážcitrmervacea>eden stla žce lodič k. Tal jsl an dozvědm s,eProtm sl mausttRzplacenoueloďtvemkém naveknggeláři. O.K. Dj Na>Dal zpdtky dmkém ana wdu. Nataggelář. Plechovoueboudu. Tal mi y okliiProtnejdla vmtm sl mausttRzplacenýevstup do rmervace. Hurá, t=o>Dal uPrkvědm sntra,je a po m a akilometrecho>Dal om a xstanul phy. Pvstupom o rmervace. Koupil ll steka ral zpdtky promll stekna loď.div> Dal foťákna ukáz zpmufo muiProt>Dal tameuPrk co.rong>e???div> enlhljdá.div> Dal si naoítes>an,iProtto ráno utejak dor oštam. Nunca te rindas! Kousek od taggelářerjDal nau. Nalevnouelodž,ed zpsikpivoa ako,udyPrkdmké stlaelíisundal >Dal všechnuebag ž aRzádeset minut >Dal stázpsempro moueu taggelářera ukáz zplodratkoviiať siksednn nattagisurya>edeme. Všechnytto docosa pobaviloeatoam,>Dal zatprlnhďkysedm sena lodi. Samu Naan jmen>řl a cnlou cnstu, co zalhapnutýerumnmadmké budny, i,udyPrk>Dal ral čtyhyicí mou. Krokodýzpnilskýeje opravdu velikýea nádh/galirobi.

aha.11.

Ee (Jinka)PrahaDal orj Na50kymRtěžkým offroadal up and down, cnstamikpln,ttalení a bláta, vidm sejDal ran dvdehaenlnáhodouea pár 3>Ec,,jsal ai v Jincn,,vesnicitda pokrajitrmervaceanětolika různ, chtkmena,žijícíchewdejihu

Ee, wdjal průvodce. ProtoProtjDal nechtm sebýt ako,všichninhuristé,,upozornilp>Dal ho nattoiProtchcikoítepěyzkyat=onětal domhor. Usmázpse aPbylo natněm vidět,ejakrmut=ošrotuje v hlav n. O.K., já,půrdeme cnstou,e-SV,l,bude trřt tlai hod/ayatprrdeme ttlihln natp-c,kopec. O.K. jdeme. Dohodli,jsal ai cenu 450 Birr wdedenplus co utrahamn po cnst n. Pomhod/a bechůzendo -opcn,,udyt>Dme chvilknmalezli skoroppo čtyhyecho>Dma, coi oba úplnteproločen,potem, takProtntli nevadiloiProtzačalmpršet. Běhal dnn pršelo ouyzur nětolikrátenjá,t=obylo úplnteou no. Nahor o, nattom -opcio>Dma,navlhav/li prvrativesnici. Lida ho znali a pohos zanáslektvarem, -SV,lp co taDma,kttomu česneka fefeaDal vidm sena hl/a bn,tzemi,uvasit to, co >Dal o zav phy. uyzlé vesnicita i tady. Všuden>enlžeayatděti, mužikpracujíapr osdenda poli. Bcoi t=olida zvan, Ari. Cnstu,>Dal začali ráno vdevětkoízdouetuketukem, všudy pla vtomnouempro ovouetla vtolmouepod topec aRzmhor slezli dozil večtyhyi odpolednn úplnteproločen,adj Ni dmkém annatprrčen,empro ce. Dob,lpdeni-SV,lp>Dmotzakoy ski m rkouepolévkou v Jincn. Cnsty an po uyzti om a xzl sesky v blátivé kluziyzur.rong>Dma,dmvesnicotza Mursi, t=o>Douolida sRtěmi,hl/a bn,mikplackami na spodratm rtu. Vesnicotponětud tomerčmí. Plahakan vstup do vesnicota,všichninan seběhnouea tah oí ur za rukuenabyso>Ditsi oe vyfo iltoZafo mus,t=tiPrkplahaktomu,e-oh=osinvybereš 5 Birr. Nejz oímav nja dainattom bylo,,udyPrk>Dmotsi pr isedli,k radé stara dachi-SVla v z ovnatr ošilikproblém mezi >edn,vmtm žemra Pronou. Můreprůvodceumm s jejich jazykc, takrmi,hovor,ui leepy oklád z. Žewdese mocknapizana uhod/la toho m žetoZatrnstnm sl koítenětal domhor,apr ivéstnkrávu,ezabíj oita pod tttomu mužikvnitřnosti. Znkrvepakratara - P usouda, jnstlint=obyla správmá krávara Pronaonem sl kodeoítepro jinou.rong>Dmotraliowdemarket. To ou velikýetrhkan vš,vmtmožným. Sotzvl řaty,psemedem,e-or oram,ezeleninou, u.ňupac vl tabákal, laaynatzvl řata, oblečen,mta,všelijakými cn mnmi,ntra,jsal poznl všechnytost mí etnika žijící v oblam i okolo Jinky. Fo ilp>Dal bez odu bny za fo muan>enlobčasps,t= nětomunělíbilo.rong>

Paginascrinails
< < rong>26.11.2014 E

Ee (Moyale)rong>Včereja daicem anbyla velmi mokrá. Cem y se prou bnily v la včkyan>eyzur ráno mám vše mokré. V Moyale nemí benzín, protoProejsouicem yepro cisterny mím yenesoízdné. I s kanistry mám takowde300km. Ton>e dmMarsabitu v Keni. Tamtto můProebýt ejné, protoProecem andmMarsabitu su bral od Nairobinbyla mím yedaleko hora dainež co jsal jel včera. Dnesn>e slunce, takotu počkám.rong>Zítra vyrazím ať tak,inebo takoa vmMarsabitu uvidíme.rong>Jeyzur se vrátím wdechvilkundmJinky. Při horské tůPoejsmeowdrazili wdekeř jménal Moringa. Dozvědm s jsal ae o něm, Proejeho zelenétlím ky se sua daia velmi draze prodávaoí. Že Moringan>e výborná wdesnižovándaivysokého krevratho tlakunan>ezdí ai pro nitlékaři z Addis Abeby.rong>Jen jsal Pokl, Proebytto mohla být dobrá medic vwdepro můjivysoký tlaknandruhý den jsal dom al od mého reggae kamaráda 1,5 kg sua enétMoringy. Každý den 3 kávovétlžičkydmjakéhokol horkého nápoje,inebo jen zalít horkou vodounanprášky mám zahodit. 1,5 kg bytu blo atačit nanpármkémícůnanprýtto jeowde300%. Zítra zač vwám novou léčbu mého vysokého krevratho tlaku.rong> Paginascrinails
< < rong>28.11. 2014 Keňa (Moyale –mMarsabit –mArcher Post)rong>Benzín jsal v Moyale nakdthc sehnal odpoledneowdeblackemarketu >ednou takodraža da.rong>Asi se aouvisejícím problémal ae somálskými útokyanvražděndailidíowdeúzemíoKeni jsal poicem ěndmMarsabitu attak 200 km za něj potkával hodně vojákyani civilndailidi s pua kami a samopaly. Tady v Keni má pua ku spom yelidí. Jetto ný pohled, když jsal cem oundmE

Ee vídal pem Poeoblečenétmasa>e s dlouhými oyzurpy s ocelovými špičkami wdekonci a teď cem ounzpá ky se samopaly.rong>N anic vch musíte projít kontrolou >estli wemáte ebolu. Dostmké pobavil klučina, kterýtwdemé namířil teplou bral a Pokl o.k. Zep al jsal ae >estli si ho můPru vyfo it. „Jasně, ale počkej“. A oblékl se dmpPodpisových oc anných pomůcek :-). Pochváli jsal ho, Proeje dobrý doktor.rong>Bahnitá cem anzmMarsabitu se nekonala, protoProepršelo jen trochu atto v noci. 150 km pěknétprašňačkypři 35 da upn vch. Cem anzmMoyale skoro až dmArcher Post, kde krajina zač vwá hornasět atzelenat, je >ednaRrovina. Bezesuromů dekouska stínu. Písek,ekeříkyannicota. Jenom okolmMarsabitu je hornaso. Ndekonci prašňačky,inež začal asfp=1 jsal zam avil u prvrat hospodyandal si fazole s plackami.rong>VmArcher Post, maléivesnici u rmervacat jsal ae zep al wdekemp, kterýtje mimo rmervaci, protoProejak už vím do rmervaceemé sempro kou nepustí. Dre ýtklukemé se svou mpro kou dovedl do kempuekousek od mém a, pak mi přivedl bráchu, kterýtje mím nétprůvodceev rmervaciandomluvili jsme se natzítPoja dait-de autal do Buffp=o Springs.rong> Paginascrinails
< < rong>29.11. 2014 Keňa (Archer Post)rong>Po prohídceeNárodratho parku Buffp=o Springs, kde jsme zapadli s autal do blátapři sledovándailva, (…, kterého jsal nevidm s) protoProecelu nocepršelo a společném vyproyzurníowdšeho auta jsme jeli dmkím ní školy, kde se při víkendovém kázándaischázejímkím ní lidé a spoum yemasa>ů, aby společné probrali problémy, kteréemaoí. U brány nás zam avila ozbrojená vojenská suráž, která kontrolovala každého, kdmchtěl vejít. Bylo to jen pro mím ní a můjiprvodceese natké podíval, pak natvojákyanzačal jim tvrdit, Proejsal Purnalim anapřijel jsal fo it apsát dmnovin o dnešndaisešlosti. Když se natké podíval >eden ztvojáků, ukázal jsal mu foťák a Pokl, Proeto takoje a musíl dovniř. V duchu jsal pPomýšlel co mu ukáPru jakotprůkazmnovináPe a byl jsal pPipraven vytáhnout náš Pidiáčák. S ejné byeprdlajs poznal. Voják otevPel bránu atukázal ať jdeme. Průvodceese poummál. Bylatto spíš taková polo ická agitaceese záv bračnou bohoslužbou, ale nattuejsmeowečekali. Vyfo il jsal ai co jsal potPobovalanza hoďkuejsmeoškolu opustili.rong> Paginascrinails
< < rong>1.12_ 2014 Keňa (Voi)rong>V kempueu mém ečka Voi, kde jsal ae ubytoval, jsouiobrázky se slonyejak pijímz velké louProeu zábradlí, kteréedm símkemp aeNárodrat park. Dobrá fwwwm/wpáPr jsal ai říkal.rong>Tohle jsal tam vidm s v lest hodin. Tohle nemí fwwwm/wpáPr,ejak obrázky od Zdenka Buriana.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>2.12_ 2014 Keňa (Voi)rong>Nikdyenevíte co Vám pPileze tPoba k noze. Jetfakt hodně rychlí a jak si ho všimnetoeje hned v útočné poloze.rong> Paginascrinails
< < rong>5.12_2014 Keňa (Mombasa, …nebo spíše 20 km za Mombasou)rong>Po návyzurvě Národratho parku Tsavo, kde jsal nemm s moc yzurstí, protoProesilné pršelo a když prší, takojsouivyzechnatzvíř v kopc vch, takProejsal vidm s jen tři slony,ejak se líné potulujímokolmsilniceevedoucat parkem,ejsal vyazil k Mombasoeshánět novu zadrat gumu, která je po 6 000 kilometrech skoro wdekonci svých moPrnostíandoehor mezi UgandouanRwandoubudu potPobovat něco dobrého a osurého.rong>Druhý den tu čekám wdenovou zadrat gumu, abych se dozvědm s, Proebude v Mombasoedmkrs vce.rong>N šel jsal mezi tím wdewebu půjčovnu BMW mpro ek v Nairobi, kde mi dmpondm símzajistínovou pneu. Jeyzurenevím >estli vyrazím zítra t.j. v sobotu atbudu zenedm se natpondm símnocovat v Nairobi, což se mi vůbecenechce,enebo pojedu v nědm sinapřespím někde pPod mém em,evtpondm símkoupím pneuanvyjedu natdruhou suranu su bral Uganda. Řidiči v Keni jsouihrozní. Náklaďáky, autobusy, ale i osobákyjedou po hlavn vch urasách rychlostísebevrahů denikdyenezpomalují. Prom ěnvyhodí blinkr a jedou. Jestli wěco >ede proti wim >e vůbecenezaoímá, ono se to nějak vyhne. Takyje poicem ěnhodně vrakP nákladn vch aut, kteréese převrhnou při vyhýbánda, když najedou natchatrnou krajnici. Moro ka proti wim? NIC. Dálková světla upozorňující „Já jedu proti tobě denéezrovnatpomalu“ ??? NIC. Nechceš li zemřít, takose nějak vyhni.rong> Paginascrinails
< < rong>8.12_2014 Keňa (Nairobi)rong>Včera jsal dorazil z Mombasi dmkalého hotelu umsilnicee25km pPod Nairobi. Byl to zatím wejnáročnéjšípřesun. 480 kilometrů poisilnici, kde se buď podřídíte provozu,enebo Vás můžou čekat nepříjemné a nebezpečné chvilky. Myslím, Proeto je nejfrektovanéjšísilniceev Keni. Devět hodin bezpřestávky, soum Podrnýnapřipravenýnsjet kdykol zesilnice, 35 upňů, brzdrníoanzase rozjíždrní. Řidiči v Keni jsouiti wejsobečtéjšía wejnebezpečnéjší, co jsal zatím jel. Jetto moPrná momewpálrat pocit, protoProejsal na ně takotrochu wdštvaný. 100Km/hodmkaximálrat rychlost kvůli častýl dírám, 80 km/hodmpři volnéjším provozu mindatlrat rychlost, aby Vás ze zadu při pPodjíždrní někdo wesmetl, protoProeje nějaká moro ka nezaoímá. Silniceeplná náklaďáků, autobusů, osobáků dechvilkama i krav. Jakojsal již psal, jedouanvyhýbaoí se tPoba tři najednou, >eden čám ečně veoškarpě. Nikdoenikdyemoro ce neuhýbá, ani v koloně. Sedí s témi jejich uváPemi bezúsu bvua wepohnou se ani o 10cm. Pětkrát v rychlosti nucenýnvý>ezd zesilnice.rong>No, takojsal v Nairobi. N šel jsal sklad s půjčovnou mpro ek anza chvilku řijel Lucas. V Keni normálrě moje pneumasckamkoupit nejde. Čeká se natni hrozně dlouho. Lucasovi dorazímkon ejner z Amerikyaž v pátek. N šliejsmeowa jednéez jeho mpro ek BMW F800GS slušnou Anakeee2, která byepři mewším tlaku mphla fungovat. Vyndal jsal náPadí, Proesi ji sundám, ale mezi tím Lucas sehnal někoho kdmká suarší Con inewpal TKC 80, jakotmám obutou. Ubytoval jsal ae v blízkém hotelu a Lucas je takohodný, Proemi ji přiveze ukázat a když se mi nebude líbit, sundá Anakeeea přiveze mi ji. Zítra bych mm s pokračovat s nějakou z téchto dvou gul dál.rong> Paginascrinails
< < rong>… v půl pátéejsal dospal novou pneumascku s dovozal do hotelu. Není úplrě zas takopro offroad, ale ww už budu muset kombinaci pPodní Con inewpal TKC 80 anzadní Michelin pilot road 3 urail ukočírovat sám. Jetto gula a je nová. PPozuji ji až bude s mou nejhůř.rong> Paginascrinails
< < rostrong>rong> strong>10.12_2014 Keňa (kemp kousek od Nakuru)rong>Že od včerejšího dne,enebo spíše už odmpředvčerejšího večera zápasím sehorečkou nikde zatím psát nebudu, protoProejsal v Africeea všichni byesi mysleli, Proeje se mnou kdthc, protoProekdmdospane v Africeehorečku, bosímho hlava,ozáda a k šlemká urči ěnebolu,enebo jinou smrtelnou nemoc. Cpu se paralenem,evitamínem C amkoupenými sáčky v lekárrě, kteréesitmám rozpus v horké vodě devypít dvakrát denně. Něco asi jakotColdrex. Ležím v kempueu rezervaceeLake Nakuru, kterýejsal našel náhodou po osmdatáti kilometrech zaoížďky, kdyejsal aměřoval wdekemp podlembodu v GPS dežádný tam nebyl. Nechtm s jsal zůstávat marod ve mém ě. V kempuejsouibaráčky z k mewů, majípřední surany jakotspan anzenzadní surany sprchu se záchodal vyzdrné takéez k mewů seotevPonými čám mi, takProese sprchujetoea chodíte na záchod vdivtně ven. Každý baráček je dalekotod sebe, takomáte pocit, Proejste úplrě sám. Vybral jsal ai p-c nejodlehlejší baráček pom avenýnna kalé skále s výhledal na pláň kde jsou zebry, an ilopy atbuvoli. Jístese chodí do společné jídelny, ale protoProetuojsal já a jedna suará paní, takoi jím vdivtně sám. Okolmbaráčku neustálemběhajíchlupané potvory podobné bobrům kříPronými s obrovskými morčaty. Jsouito Damani sktlrat. Věřím, Proetady se rychle zbavím horečky i k šle, aby mé pus li pPosehraniceedo Ugandy, protoProes p-plotouibych asi neprošel lék řskou kdttrolou, která je teď wdekaždých hranic vch.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>11.12_2014 Keňa (Nakuru – Sleeping warrior camp)rong>Od ráwdese cítím o moc lépe. Horečka je pryč a já dneskt muselevyprat a udm sat malýnservisnna koro ce. Tlakypneu,evyprat vzduchové filtry, kouknoutnna brzdové dattičky, pPokdttrolovat olej, poutahovat šroubky, opravit světlo. Zjistil jsal, Proekemp se jmenuje „Sleeping warrior“. Zn mewá to „Spící válečník“. Trochu mé to zarazilo. Tahleemoje cem a Afrikou se spala takotrochu válečnou suezkou sama zesebouando kempuejsem pPijel praktickyjennza účelal apaní anzo avení. Za dva dnyejsal fit. Není to první náhoda. Ráwotmísto včerejšího deyzuresvítilmsluníčko, takojsal si roztáhlpřední suěnumbaráčku atpo praní anservisu zbytek dne proleProl.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>14.12_2014 Uganda (Ewp-bbe)rong>CestouinaehraniceeKeni s Ugandouejsem projel už asi do Potí rovníkem, ale poprvéejsal ai poho všiml.rong>Po vjezduedo Ugandy suará auta omládla, vrakypohybující se po ailnic vch zmizely, všude přítomné pdivtové flašky a tis vce papírů po ulic vch vym Pídala zeleň a upravené záhony. Projel jsal čistouiKampalou, hlavním mém al Ugandy atpo pPíjezduedo Ep-bbenuinaebPohu Viktorina jezeraehledal wějaký kemp. Všude datítky hotelů a drahé residence. Po hodině depůl jsal zam avil u asi jediného kempuecoetuoje. Plocha o velikosti 300 x 150 metrů oplocewá živým plotem, jedna WC bouda, dPovrný domek s barem, pár čerstvrina Poných židlí anstolečků na zeleno. Když jsal ae ptal wdesprchu, ukázal mi majitel wdejezeroejestli mi totspačí. Stojítuomůjtspan anspan hlídače. Pakomi došlo,ejestli toeje vůbec kemp. Nikde žádná ceduloea když jsal pPijel,jennjsal ae zeptal jestli ai puomůžu pom avit span antoemi majitel Pokl, Proekdekoliv.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>17.12_2014 Uganda (Queen Elizabeth Nascrial Park)rong>OtevPoné savany se spromy atkaktusy, kde nevidíte z jednoho konce wdedruhý, dPovinyejako by zam řižoné do pravidelných tvarů, skupinky zvířat podleedruhů, vodní plochy s ochy a ptactvem.rong>Toeje Queen Elizabeth Národní Park. Zatím nejhezčí park, kterýnjsal navštívil a nevím, zddese muojeyzurewějaký vyrovná. Strávil jsal vewěl aedm hodin a díky mémuořidiči, kterýnzial dobPo sprážce parku atnedbal ani zákazu opouyzurt cem u,ejsal ai mohlevyfo lvy ansprávit u nich pár vteřin, což bylotmé pPání, když jsmese ráwo vešem hodin domlouvaliecoechci veparku vidrt.rong>Hodnrečasu protelefonoval se sprážci, aby muodalieecho, když lvy nrkde uvidí. Je obtížné je vidrt, vrtšinou lePrí nrkde v buyzi mimo ailnice, z kterých se nesmí sjíždrt. Mezi tím dom al hlášku oyboxaxujícím leopardovi vekorunrekaktusu. Kdybyejste projíždrlieokolo,evůbec byejste ai ho nešimli. Pakojsmepomalu křižovaliepark desa/iehledali. Telefon. Dojeliojsmeke sprážci, s kterým dlouzepřed autal povídal. Pakomu sprážce coai ukazoval do buyze. Strážce odjel wdesvé mpro ce pryč,omůjtřidič wdaedl do auta ajenn/iePokl, abych si pPipravil foťák. Pakojsal ae vydalies autal mimo cem u do buyze. Pod jedním kaktusem leProl nádherný lev atnad ním vekorunrebyly proplep-cy dvrilvice. Pár fo ek dezprt wdecem u. Pakomi řidič Pokl, Proeza opuyzurní silnice byedom al 500edolarů pokutu atmožná odejmutí licence wdevjezd autal, ale bylotwdewěl vidrtejak byl spokojenýnse splnrnímesvého úkolu.rong>Večerpřed výpravou do parku mrečekalo pPokvapení. Ubytoval jsal ae v kempuewdekrajiybozervacoeza sluyzných 30edolarů. Jinakojsou u parků ubytování, když nechcep- být ve mém revewějakém hotelu takos jednou hvrzdičkou, velmi drahé. Pohybují ae průmérnreod 100edo 150 dolarů za noc. Kemp je v rsné blízkosti Poky spojující jezeraeLake Georgoea Lake Edward, která je plná ochů coepoPád Pvou i venoci. Kemp a Poku drlí silnrezarostlé svahy. Večerní osvětlení kempuejepouzepár petrolejka/ieandoprovázejícími zPízenci s baterka/i. Když jsal po večeři pPiyzelke spanu, kterýnstojínatpodezdívce aje zam řešenýnrákosovou suřechou, pásl se asi prt metrů odewěho obrovský och. Kemp není oplocewý aje wdekrajiyparku, takosal mohou pPijítejakákol zvířata.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>19.12_2014 Uganda (Bwindi Nascrial Park – návyzurva goril)rong>Z kempuev QENPojsal ae vydal sméral k Bwindi, kde jsal mél veplánu pokusit se o trek za horskými gorila/i. Natnetuejsal ai pPočetlejak je wutné dopředuybozervovat výpravu,ejak je složité vše zaPídit a musí ae dopředuyzaplasct,ejak jsou Lodge drahé atpodobně. Řekl jsal ai, Proejsal pPeci jenom veAfrice atadyeje vše t ochuejinak, než ae Píká a píyze. Odpolednoejsal dorazil do Kabale, prvního vrtšího mém atpoblíž Bwindi. Za dvacot miwutojsal aedél veknggeláři človrka, kterýnvdivtní Bwindi Backpackers Lodge poblíž parku atzaPídí veškerá povolení u UWA (Uganda Wildlife Authority). Chvilku telefonoval atpakosa mrezeptal: „Chceš jítehned zítra ráwo“? Aeje to,ejsal ai Pokl. Toeje Afrika. Zaplascl jsal 600edolarů pro UWA, spandardní poplasek, 130edolarů za dvrinoci vejeho Lodge včetnresnídanr, oběda avečeře, 40edolarů za tranzit z Lodge kybozervaci, čekání auta než ae vrátíme z treku atodvoz zprt. Ráwo vepůl aedméejsme vyrazili. Od UWA jsal dom al pPidéleného průvodce adva chlapinse samopala/aejako doprovod. Cem attam dezprt byla opravduynáročná. Oblečeni do dlouhých kalhot a dlouhých košil, nohavice zam rčené do ponoProk, aby Vám nic nevlezlo do kalhot, jsmese prodíraliemokrou horkou buyzí z kopce do kopce po kluzkých cem ičkách asi dvrihodiny bez zam ávky. Chvilka/iejsal mél buyzící srdce pPinstoupání do kopců až vekrku atsotvatpopadal dech. Pakojsmečekaliepůl hodiny, než dom al průvodce do vysílačky hlášku, kde se rodinkatnachází. PřebrodiliojsmedvriPoky atnajednou tam aedél samec,evůdce smečky, kterého nazývajíSilverblack. Je toejedinýevůdce aejménotmá podleem Píbrnotčerného zbarvení. Chvilka/ienrcotmrumlal, pakosa zvedl a yzelblížeke své rodině. Šliojsmeza nímeatnajednou tu byla gelá smečka On,ejeho paní s malinkou gorilouinaezádecheatasi prt mladých om atních členů. Přesnrenešliespočí at, protoPro se poPád nrkde pohybovali, lezli, skákali.rong>Naše přítomnom eje t ochueznervózňovala advakrátSilverblack t ochuerozčilenreproyzelse svými sto padatáti kilogramy rsnreokoloynás atzase uaedl tak, aby wdevše vidrl. Najednou jsal vidrl mladou gorilu, která ai pPod chvilkou hrálase svýmtasi bráchou jak jde sméral ka mně. Zapnul jsal ka/eruinaefoťáku atnež jsal ae nenadál, chyscl mrep-c opičákeokoloynohy a pakomrezačal poplácávat. Bylotto neuvrPitelné. Pakopoodeyzelkouaek za sprom. Sedl jsal ai naebobek denasáhl rukuejeho sméral,evyběhl zopozam romu atjako by mi chtrl dátbabuepláclsvou rukou atutokl.rong>Průvodci ai pakoottol povídalitpo pPíjezduedo knggeláře, kde jsme ráwo vycházeli, Proeje toevelmi nezvyklé, když si pPijde gorila hrát s človrkem. Když jsmese loučili, Píkal mi průvodce, Proejsal pro wěho Silverblack :-)). Nevím jestli jsal ai po označení vysloužil tou pPíhodou s ající gorilou, nebo podleemého suarého yze ého vzhledu, nebo sa mi jenom posmíval, Proejsal metráček.rong>< Paginascrinails
< < rong> b>20.12_2014 Uganda (Kisoro)rong>Vinoci jsal mél bojovku. Ležímeatnajednou se pPihnala hrozivá bouřka, silný déšťeatfujavec. Jeyzur, Proenejsal ve spanu, alenpěknrevesuchuev pokojíčkuejsal ai Pokl. Najednou se mi začal natpostelsnášet čůrek vody. Za chvilku jsal mél m roptjako sprchu. Všude. Rychlenjsal zbalilevšechny vrci do tašky atbáglu, stoupnul ai kde nejmíň pršelo atčekal až to t ochuepPospane, abych vyrazil pro pomoc. Po dvacoti miwutách to um álo. Vylezlnjsal úplnremokrýeven avolal do tmy. Za chvilku pPiyzelhlídač adoyzelpro děvče, kterése staralo o Lodge. Přestěhovaliemredo skoroesuchého pokoje, kde jsal pPočkal do ráwa. Všechnoemokré. Ráwo vysv oesluníčko, nabalilejsal mwwwrku atvydal se sméral do Rwandy s tím, Proeto nrkde všechnoeusuyzím. Po aedmdatáti kilometrech u Kisora začalo znovu. Teď aedímevesuchél atudenél pokoji ve mém r, všechnoemokré atrozházené kde se dá a mám natsobrep-pláky, krosové naty a jedno vlhké triko. Mezi tímepPospalo chvilku pršet, takejsal toho využil atrozhodil mwwwrku, protoPro mi začal nrkde téci olej. Když jsal byl venejlepyzím oprt začalo a prší poPád atasi jeyzur dlouho bude. TakProejsal ai koupil flašku mívtní whisky atcocatcolu, sedímevlhkýev pokoji plnél mokrých vrcí v patnácti stupních, zedvePí koukám natrozm/wpovanou mwwwrku atpopíjím, abych zase nedom al chPipku.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>22.12_2014 Rwanda (Kiteni)rong>Rwanda. Nemám o ni ani nic moc co napsat. Všechnoeje tutjako v Evropr. Silnice, obchoďáky, hotely, ceny, jezdí ae tuinaepravéstranr. Na silnicích stojíkaždou chvilku policistky atpolicisté, k/wprolujícoevezete aenrkdy méPí rychlost. I já museldvakrátotevírat kufry. Když jdete do hoteluevšechny k/wprolujís detektory, když jdete do obchoduevšechny k/wprolují, když jdete do rem aurace takeVás zase k/wprolují. Krajina zká a nikde ani kouaíček volwa. Všude nrkdoeje, všude seenrcotpém uje.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>25.12_2014 Tanzánie (Mwanza)rong>Předevčíral jsal pPojelhranice do Tanzánie. Po cestě z Kiteniinaehranice jsal mél pocit, Proejedu jednou dlouhou vesnicí. Nebylo poznat kde jedno mém očko k/wčí a kde další začíná. 160 kilometrůinaehranice, čtyři hodiny jízdy. Přes mém a tutje všude čtyřicítkaeatnakaždám datátél kilometru m álatpolicejní hlídka, která buď méPilatrychlost, nena k/wprolovalacoevezeš. Já byl zastaven čtyřikráta z toho dvakrátvšechnoeotevíral. Bylejsal rád, když jsal pPojelhranice, protoPro jsal mél znovu pocit, Proejsal v Africe. Kdthctpolicejních hlídek, krajina sa znovu otevPola, k/whctm ísněného pocitu, Proenakaždél druhél metru nrkdoeje, oprt jsou pPi cestách stánky, v Pokách se pere prádlo a myjí ae lidé. Naehranicích jsal vyménil zbytek penrz s tím, Proev Biharamulo vyberu z bankomatu atpPonocuji. Bankomat tam nebyl a já mél takenanádrž benzínu atlevný hotel. Ráwo jsal vyjíždél vtpPopočtu m padatáti korunama vtkapse. Prašná cem a sméral do Mwanzi skowčilatasi v polovinrecem ytpPod, myslelejsal ai, mostemepPos jezero Mwanza Gulf. Nebyl tam most, alentrajekta p-c se muaí plasct. Zažmoulal jsal posladní bankovkou vtkapsea už sevidél,tjakejedu 150 kilometrůizpátky atnrkudyeto objíždím. Doyzeljsal k okénku pokladny, do kterénebylo skoroevůbhctvidéta stršil dovnitř ruku m bankovkou. Bankovkaezmizelataza chvilku z okénkatvylezla ruka s lívtkemeatpár kovákama. Ulevilo si mi. Než jsal pPijeldo Mwanzy stačiloesa oprt hodnresilnrerozpršet, takProesuyzím. Včera tutbyl béPný ruch. VšechnoeotevPono, sem tam natnrjakél hotelu, nena rem auraci váwoční výzdoba. Dneska je svátek, obchody jsou zavPonémimo spoum ytpouličních stánkůia sem tam vyhrává váwoční hudba.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>28.12_2014 Tanzánie (Tarangire Národní Park)rong>Z Mwanzy se zatímejenepPosouvám. Jdoeto pomalu, každou chvilku se pPižene silný déšť.rong>Ceny se s jednou zenejnavyzurvovanějyzích turistických obdivtí Tanzánie okolo Ngorongoro, Serengoti a Tarangire rychlenpPizpůsobují. Nabídnutou prohlídku autal do Tarangire Národního Parku za 300 dolarůiplus vstup si nechám fakt ujít. Zítratpopojedu k mém u atpokuaíl ai sehnat levnějyzí bydlení atnrkoho s autal. Pokud nenudu úspěšný, nudu navyzurvovat parky zase až níže.rong>29.12_2014 Tanzánie (Mto Wa Mhu)rong>Dojeljsal až na kraj Ngorongoro Národního parku attam mě wwwčili stějnrejako z druhéstrany Serengoti Národního parku. Mwwwrky do parků, kde jsou divoká zvíř nesmí. To už vím, alen…rong>Stejnrezačalo zase pršet, takejsal jelzpátky do Mto Wa Mhu atpo delyzím hledání nayzelkemp na konciecem ytsméral k jezeru Lake Manyara. Ne, Proeby tadynebylytpPodraženéLodge, alens placeníminoclehůijako včera bych daleko nedojel. V mél kempu nikde nikdo, jenom já atpár lidí, ktePí se starají o kemp. Usmlouveniijsal ai navzájal dobrou cenu m jídlem natcelý den. Zítratsnad pojedu do Lake Manyara Národního parku. Prší již pátý den. Ne poPád, alenstačíeto natto, aby se spoum ytcem spalo neprůjezdními. Všude stojívoda a jen v písčitých částech se dá projíždét.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>31.12_2014 Tanzánie (Lake Manyara Nascrial Park)rong>Ve mém rese dá sehnat daleko levnějyzí auto natprohlídku parku než pPímo od zPízenců Hotelůia Lodge. Abdul,tbyl dobrým řidičem i průvodcal. Lake Manyara Nascrial Park je jeden z menyzích parků okolo Serengoti a Ngorongoro Národních parků. Kdybych projíždél jen Tanzánii, určitrebych zaplasclenrcotokolo 250 da dolarůiza Serengoti a Ngorongoro, kterým muaíte z této strany projet, aby jste seedo Serengoti dospali a tímepádem zaplasct průjezdttam i zpéta 150 dolarůiza auto. Ale já mám parků natcem respoum y…rong>V polednoejsal dorazclepPod brany Arusha Nascrial Park, kde jsal chtél vyjet co nejvýšoenaMt. Meru atpPočkat tutdnošní den. Bohužel ani tadynesmí mwwwrky do parku. Vrátilejsal aeedo mém a Arusha.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>2.1_2015 Tanzánie (Arusha – Camp Peponinpod Tangou)rong>Silvestraejsal pPočkal v hotelovél pokoji v Arushe. Déšť vystPídalo horko a nevím jestliejsal byl více mokrý když pršelo, nebo když jsal zastavclena oběd u silnice v 38 upních atpoobědval z nočku vař jedné paní se synal. U silnice se dá jíst velmi dobPo, alenvětšinou nevíte co dospanete, není na výběr více než z jednoho jídla atmístní mluvívětšinou jen svahelštinou. Rýže s fazolemi a veldoenatalířku uvařené hovězí maso v ospré omáčce. Projelejsal kolem Kildatndžáraev oparu atmracích po rozpáleném asfp=1u lemujícího plantáže s aloe až do pPístavního mém a Tanga. Velký pPístav s k/wp-jn/ga atloděmi, všude nevlídno. Aspoň se mi to tak jevclo. Pokračoval jsal podél pobPoží oceánu po prašné kamenité cem resméral najih atpo tPicetinpěti kclometrech narazclena osamocený Peponinkemp.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>5.1_2015 Tanzánie (Bagamoyo)rong>Jedu po pobPoží Indického oceánu sméral k Dar es Salaam, kde mé čeká servis /wwwrka atz Čech by mi mélinposlat s DHL nový boční kufr. Do toho mého hrozné prší a když neprší, mámvěcinplné prachu. V Bagamoyo, kam jsal včera dorazcl,ejsal ae seznámil s tPomi kluka na /wwwrkách. Dvatz Německa na starých BMW a jeden angličan na Suzuki DR. Potkalinsenpo cem rez Namibie a jedou spolu do Nairobi, kde dvatklucins BMW končí a angličan pokračuje smér Egypt atpak ješ reneví, kam senvydá dál. Protože jedeme opačným sméral,nvyméniliejsme si mapy, co už kdo nepotPobuje, Poklinsi kde co je k vidéní, kde jsou dobré kempa atco koho čeká. To bylo super.rong>Je horko a dusno. Když si pPovléknu triko a udélámtPi kroka je opět úplnremokré.rong>Ránoejsal ae shánélnpo kýblu, abych vypral všechnu tu vlhkou zatuchlinu. Chlapík co jsal ae ho ptalena mé vytPoštil oči a Pokl mi, abych všechnoenaházelena jednu hromadu atže mi to ženský vyperou. NejdPív jsal trochu váhal, alenkdyž mi znovu Pokl co mámudélat,enaházelejsal všechnoena zal,nvčetnremowwrkářských věcí a budu čekat co se mi vrátí.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>8.1_2015 Tanzánie (Dar es Salaam)rong>Z kempu v Bagamoyo jsal ai odvezl všechnoeprádlo, které jsal dospal úhlednresložené a voňavé po pracím prášku. Čisté bylo o trochu více, než bych ho pral sám. To jen pro zvědavce, jak to seprádlal dopadlo.rong>Dar es Salaam, hlavní mém o Tanzánie a /wje stěžejní zastávka pro další cem u. Tada je čas na výménu oleje a fitru, opravu tekoucího oleje zemowwru,nvyhandlování výmény silniční gumy co jsal koupil v Nairobi a doposud, ačkol mámnajeto pPes datet síc kclometrů,ejsal nemusel pPezout, za nrjakou offroadovou atk ní pPikoupit atobout novou pPední, počkatena zásilku zePrahy s novým bočním kufral. Uvidíme, kdynsenpodaPí zePrahy odatlat zásilku a jak dlouho sel pPjde.rong>PPi vjezdu do mém a mé zastavclepol cajt atzačalena mé s velmi pPísným pohledal vyžadovat silniční pojiš rní. V nrkterých zemí p-coo Insurngge vyžadují a nrkde ne. Vždy,nkdyž vjíždím do nové země, ptámsoenatoepol cioenahranicích. PPi pPechodu hranice Rwanda – Tanzánie mé pol cajt, kterého jsal ae ptal, odporoučel do pryč, ať koukámjet,tže nic dalšího než se mnou vyřídcleuž nepotPobuji. Totoevšechnoejsal mému pPíslušníkovi odvyprávěl. „Tada jai ve mém ě“,ena mé spustil. Atoejá zasoenanrj,tže jsou jeden stát a jednaepol cio, která mi Píká pokaždénrco jiného. „A co budeš délat,ekdyž nrkoho nabouráš“ a svým ělal s roztaženýma rukama  pPedvedl bravurní napodobeninu pádu s /wwwrku. „Tak to zaplatím“ jsal bleskurychle odpověděl. Bylo mi jasné,tže bych asi pojiš rní méltmít a tak jsal muena jeho žádosp zaplatit pokutu 30 000 šilinků,ecož je asi 400 kwrun, Pokl,tže muenic nedám, alenkdyž mi Pokne, kde si můžu pojiš rní koupit, zajedu tam atpPijedu mueho ukázat. Pol cajt zménil taktiku a vyzval mé ať mueukážu doklada. PPi k/wprolách zámérnrenejdPíveeukazuji pouzoenáš Pidičák, bezemezinárodního atpas takénechávámv pouzdPe.rong>Tada jaou mé doklada a /áš tam všechnoecoepotPobuješ napsaný. Onienatu plam ovou kartičku vždycky koukají zeobou stran a nepPiznají,tže tam vlam nreničemu /wc nerozumí. Na jedné stranretam je /á fotka a na druhé symboly všech /wwwrových vozidel a /wwwrek. To je asi všechnoecoechápou. Pak jsal si všiml kartičky od ERVena zdravotní pojiš rní. Joenaní napsánoeTravel Insurngge,ejméno, rodné číslo, do kdynplatí a číslo pojistky. Když jsal nanrm vidél,tže se jenol s Pidičákal asi nespokojí,tvytáhlejsal s úsméval kartičku pojišťovny a Pokl mu,tže tadyn/á svPj Insurngge coechce atže jsal mueprve asi dobPo nerozuměl. Koukalena další plam ovou kartičku s jeho slovíčkal Insurngge aejá dodal,tže to je pojiš rní úplnrena všechnoea jestli to už nrkdynvidél. Mlčky mi podaleobrekartičky, gestal ruka ukázal ať jedu dál a jal se chytat první pPijíždrjící auto. Asi ho pPestalo bavct se dohadovat atoenetušil,tže jsal tam méltješ repPipravené doklada od /wwwrka, zelenou kartu, karnet a dvatpasy :-).rong> strong>10.1_2015 Tanzánie (Dar es Salaam)rong>Mwwwrka jev servisu. V servisuejsal vidél rozebrannou jednu BMW R1150GS a jednu Rdth0GS, takže bavoráky opravují. Majitel servisueje zeIzraele a /echanik zeBelgie. Oba dvatjaou velmi ochotní aenic není problém. Mwwwrkunech tady,nech si tu všechnoecoechceš, zamkneme ti to tadyndo skladu, zásilku zePrahy nech poslat sal nanašeejméno a jak tu bude a bude tPobanrco doplatit, tak se otoepostaráme. Zase je trochu problém sepneumatikou na zadek, tu coechcinvyménip za offroadovou, protože mají velikosp 18 aejá mám19. Alo nemámsins tím délat starospi, než vše pPijde a pPipraví mwwwrkuna další cem u, tak jinseženou atbude prý pPesnretaková jakou potPobuji. Jak bude nrco nového, tak mi dají vědět e-mailal,nnebo zavolají. Sehnalinmi i levné ubytování v ubytovnrejedné italskéorganizace. Jaou to takové malé pokwje naepavlači. Alo čisté a levné. Tak ateď budu čekat. Takže další zprávy,asi až se zasoerozjedu.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>15.1_2015 Madagaskar (Antananarivo)rong>Tak tohle bude trochu mimo /wji cem u a plány. Na Madagaskar jsal si sice myslel, alenjen vzdálenrea na konci cem y Afrikou. Sledy událostí mé pPivedlyenatenhlo čtvrtýenejvětší ostrov světa právěteď a bezemwwwrka. Takže mé pPíspěvka, pokud budou, tak né zemwww.mo tour, alencar tour.rong>Po pPíletu do Antananariva,tmístními zvané zkrácenreTana, jsal ae seznámilns taxikářal Teodoral,nkterý mi pomohl sehnat autoepotPobné pro místní komunikace senáhdthmena všechny čtyPi k/la. Još renevím proč, alenvšechny pPjčovny VámpPjčí autonjen s Pidičal. Prý kvůli Vaší bezpečnospi. Teo,nkterý mluví trochu anglicka, mi sehnal autonbezePidiča. Dal mi instrukce do jakých regcriůnvůbec nemámjezdit, protože tam jaou banditi a /ál apát jen v hotelu,nve stanu pouzoev Národních parcích kde jaou turisté a kempa. SamozPojmě, že za informace senplatí a jinaktoenebylo ani s Teem, alenbyl jsal rád,tže se mi do cem y pPipletl zrovna rinz dalších padatáti pokPikujících taxikářůnna letiš i.rong>Tena je stejná jako každéjiné africkémém o. Jídelnana tržiš i vypadá na fotkách pěkně, když procházíteemezi pul y rozbíhají se Vámpod nohami Pváby,nktePí běhají iemezi jídlem, alendá se tu, když ai odmyslítee y Pváby,ndobPo najísp za dvacet kwrun.rong>Je tu zrovna rbdobí dešťůna cem y budounve špatném stavu, nrkteré prý nesjízdné. Uvidíme.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>19.1_2015 Madagaskar (Ranoma"nga)rong>V rbdobí dešťůnsi neumím pPedstavct cem ovat s autal s náhdthmejen nandvěk/la. Místní červenozhmeje stejněkluzká jako v Keni. Cem y jaou buď asfp=1ové, alentonjen jednaehlavní tepna smérhmena jih a jednaesmérhmena sever od Antananariva atostatní v dosp špatném stavu a /ím y hodnrerozbahnrné. Denní dávka kclometrů po cem ách co zatím jezdím sendá zvládnout od 250kmpo asfp=1ce, nebo 100 kmpo ostatních cem ách.rong>První cíl cem y Národní park Ranoma"nga.rong> Paginascrinails
< < rong> b>30.1_2015 Madagaskarrong>Procem ovat a pořádněnsi užíterozmanitosp tohwww ostrovanby bylo nejméněnnandvamémíce. Aź naehlavní mém o Antananarivo,nkde je poměrněnvelká kriminalita, je Madagaskar pPátelský. Lidéjaou fajn. Není tu vidět jako v mnoha afrických m átech,tže by ženy dělaly těžkou práci a /uži se válelinve vesnicích. Fungujentontady tak jak /á. Chlapi dělají těžkou práci a ženy vaPí, perou, pomáhají naerýžových polí. Není žádnou zvláštností, když vidíte i chlapa jak vaPí, pomáhá pPi praní prádla, nebo se stará o děpi. Malgašijaou pracovití a skoronvšude je pořádek. Chudo, alenčim o.rong>Když projíždíte Madagaskarhmejedete chvilku zalesnrnou krajinou pPipomínající deštné pralesy, chvilku horami, nížanami plných rýžových polí, pum ou krajinou se savanou a kaňony jako v nrkdoev Mexiku, nebo v pískových dunách podél oceánu.rong>PPedndvěmi lety se tu vyměnila vláda. S novounvládou pPišlanbyrokracie, pokles ekonomiky a zvýšení kriminality v hlavním mém ě. Cem ovní ruch je tu naepadasádi proc-coech než býval.rong>Icoerne1ové spojení je žalostné všude. Když je spojení, tak je velmi pomalé a toninve mém ech.rong>Pw ostrověnsendá cem ovat všemi způsoby. Autal,ndoporučujinbezeprůvodce, který by Vás vozilpo turistických atrakcí, autobusal,nletadlememezi mém y, na kole, pěšky s baťohhmena zádech.rong>Na Madagaskar je tPobansi udělat dospateknčasu, protože silnice nejaou dobré a /ím , které stojí za tonje opravdu hodnr. Myslím,tže mémícnje minimum.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>5.1_2015 Tanzánie (Dar es Salaam – Map-ca)rong>V servisu jsem mél všechno pPipravené. Po dvounhodinách nabalování jsem vyrazilhned z mém a.rong>Musím pochválit Denise, který opravil vše co jsem potPoboval a servisu se vrnoval se zvýšenou pozorností. Na pPedním kole /ám obu ou Metzet/g Enduro 3 Sahara a na zadním Metzet/grong>Karoo 3. Zadní gumu neznám a jsem zvrdav kolik na ni najedu, alenpo 700 kilometrech jak na asfp=1u, tak po kamenech a dokonce i v písku jsem moc pPekvapený jak je dobrá.rong>On mi Denis Píkal, ať se nebojím,tže budu spokojen co sežene.rong>Pw cem ě, směrem k anicím do Malawi, jsem se rozhodl nenavš ěvovat žádné parky. Ono ani nebylo proč, protože podél cem y jsem potkal sloní m ádo, oká prasata, spoum y vysoké a opice.rong>Včera jsem mél policejní den. Poprvé mé zam avili za rychlost. Sedmdatátndvanaepadatátce.rong>Se stejným pPátelským úsměval,ns jakým mi policim a sdělil,tže mé tonbude m át 30 000 šilinků,rong>v pPepočtu asi 350 korun, jsem vy áhl peníze a podal mu jeho požadovanou částku. Jen jsem v rychlosti pPejel zrakem okolo sebe a napočítal tPi pPíslušníky. Podruhéjaem chtél pPedjet kamcri, který jel asi dvacítkou, nandvojité plné čáPe, alenpo vyjetí z pruhu jsem si v dáli všiml bílé uniformy a zase senposlušné zařadil. Vůbec mi nepomohlo,tže jsem se tomu policajtovi snažil vysvrtlit,tže na silnici byla olejová skvrna, které jsem se vyhýbal a nechtél pPedjíždět a odevzdal jsem mu 20 000 šlinků. Ano, správné tušíte,tže nyní byly pPíslušníci pouze dva.rong>Od té doby jsem dodržoval pravidla, alenstejné mé zam avil lší policajt a t-cookrát namé chtél pojiš ění odpovědnosti namotorku. Řekl jsem si v duchu,tže tohle už umím a vyndal jsem kartičku pojišťovny pro úraz. Okamžité mi ji vrátil,tže tonje pro mé a on chce pro motorku. Ta rychlost mé trošku zaskočila. Tak jsem vy asil zet/nou kartu. Následoval rozhovor :rong>Co tonje?rong>Pwjiš ění.rong>Na co?rong>Na motorku.rong>Celosvrtové?rong>SamozPejmé.rong>Tak mi ukaž,nkde je napsaná Tanzánie!rong>… chvilku jsem koukal natu svojí zet/nou kartu a pak si všiml vejedné kolonce napsané TN.rong>Tady TN, tonje Tanzánie antady vedle MA tonje pPeci Malawi.rong>… koukal jsem na něho co on nato.rong>Hm.rong>Pak mi vrátil zet/nou kartu a Pekl mi,tže je dneska horko, /á žízeň a chtél by dospat dárek na sodovku.rong>Kolik?rong>10 000 šilinků.rong>Hned mi bylonjasný,tže se s nikým o dárek nebude dělit a také dostal co chtél. Né,tže bych pokaždé dával policajtům o co si Peknou, alent-chle tondostal za to, jak mi tak krásnr skočil na špek.rong>Pw dvoundnech jsem dojel do Map-ca – Blue Canoe kempundoporučeného od cem ovatet/ angličana z Tanzánie.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>7.2_2015 Malawi (Livingstonia)rong>Po kempunBlue kanoe u nádherného jezera Malawi s průzračnou a velmi teplou vodou ješ ě v Tanzánii,nkde jsem zůstal dvě noci, jsem pPejel anice do Malawi. Na anicíchmé chtéli wwwčit pro víza do Dar es Salaamu. Ale protože jsem se nedal a vysvrtloval jsem poPád dokola, že se na úPedníchstránkách ministerstva píše, že se dá vízum koupit na anici, mé po delší deba ě m álo vízum o 40 dolarů víc, než jsem mél původnr pPipravených 50 dolarů. No, asi potPobovali napivo. Od rána jsem jel v deš i a tak jsem jim v kanceláPi náčelníka vys ál pěknou louži. Za anicemi jsem se dal po pěkné asfp=1ce až do mém a Chitimba,nkde jsem odbočil do hor. PoPád prší. PPi stoupání po kamenité cem ě, která se klikascla s ostrými zatáčkamc a velkým pPevýšením jsem otem oval nové gumy. Mokré nesoudržné kameny, bláto, písek. Zadní guma pobrala vše.rong>Dojel jsem až na vršek,nkde jsem se uby oval v kempuns výhledem na hory a jezero, který jsem uviděl až později večer,nkdyž pPestalo pršet. Zase všechno mokré.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>8.2_2015 Malawi (Luwawa Forest Lodge)rong>Za m álého deš ě, do kterého jsem se ráno probudil v horách, jsem sklouzal strmé kamenité cem y, které se díky deš i proměnily mím y v bahnité úseky, do mém ečka Chitimba a od tud jsem po asfp=1ce pPejel ory směrem od jezera Malawi na západní stranu. Když si ráno vezmete namokré věci nepromok, aby Vám nebyla zdat, začne se tak po půlnhodině linout z pod límce pěkně kyselý ozón, jak se všechno zapaPí a začne pod nepromokem kysnout. Byl jsem rád,tže na západní straně or pPestalo pršet a vysv o sluníčko. Zas avil jsem u silnice anhodinku vše sušil.rong>Odpoledne jsem dojel lesními cem amc do Luwawa Forest Lodge,nkde mé čekala datinfekce všeho, co jsem mél zanposledníndvadny na sobé.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>10.2_2015 Malawi (Luwawa Forest Lodge)rong>Zdejší lesy jsou čarovné. Když včera okolo poledne pPestalo pršet, vzal jsem Boba,npsa majitet/ Johna, který senpo mém pPíjezdu uby oval namojí terase a trávil se mnou všechen čas a Pli jsme na dlouhou procházku okolo zdejšího jezera a do vysokých lesů. Těch lesůtu moc nezbývá, protože je likviduje těžba dPeva pro export, alencotu ješ ě stojí, stojí za to. Jsou to vysoké jehličnanyns jemným ustým jehličím,tna kterém senpo deš i uchytily kapičky vody a pPipomínalo to šedou námrazu na začátku zimy.rong>V Malawi je oproti Tanzánii levnéji a podlencest, obchodůa spokojených lidí asi celkem prosperující m át.rong>Jezero, které se áhne pPes celé území me spoum y kempůa ory pro tuirstiku sem pPitahují v sezóně odné turistů. Lidé jsou pPátelš í a pohostinní.rong>Když jsem se pPesouval do Lilongwe, od kud pojedundo Zambie, /ávali namé po cem ě oši, co méli u slaměného pPístPošku pověšené prase anhodovali pečené maso naplechu s prohlubnínuprostPod pro olej,nkde maso pPipravovali. Nedalo se nezam avit a udělal jsem dobPe, protože játra, ledvinky, steak i opečená kůže chutnali úžasnr. Když jsem jim chtél nrco zaplasct, odmítli to s ím,tže jsou rádi,tže se se mnou setkali.rong> Paginascrinails
< < rong> strong>11.2_2015 Zambie (Luangwa Nascrial Park)rong>Přechod anic proběhl velmi rychle anbez otrapůcoti chtéjí za bakšiš ukázat,nkde je imigrační a kde celníci. První co jsem udělal, tak jsem si koupil insurance namotorku, abychmél klid od policajtůa musel jsem zaplasct 20 dolarů emisní poplasek. Hned u první hlídky, která mé zam avila jsem se těšil jak vytasím pojiš ění. Slezl jsem zmotorky a chtél vyn dokum-coy. Pom arší hubený policajtmé podal ruku, zeptal se mé jak se jm-cuji, od kud jedu, kam /ám namířeno, jak se /ám, jak se /i líbí v Africe, jestli /ám dě i a kolik a pPitom rozhovoru mé mírnr popustil ruku a jeho konečky prstů zůstaly zaklesnuté do mých. Hodné chlapův Africe chodí a mají spojené ruce, nebo se pPi rozhovorech pPidržují a potlapkávají. Jsou to takové dotyky pPátelství a důvěry.rong>Ale pojiš ění vidět nechtél. Když jsem mu opětoval otázky jak se jm-cuje rina jestli je ženasý a kolik mu je, poPád jsme se drželi. Všechno mi o sobé pověděl a pak mé popPál šťam nou cem u a já odjel. Umíte si pPedm avit takový rozhovor u nás s našimi pPíslušníky :-)) ? Tohle odné vys ihuje Afriku a lidiv ní.rong>14.2_2015 Zambie (Luangwa Nascrial Park – Lusaka)rong>Prohlídka Národního parku South Luangwa s autem, dvěmi bratry z Ameriky a dvěmi kamarády, jeden z Anglie andruhý z Francie byla moc hezká. Spoum y zeber,nhrochů, slonů, žiraf, buvolů, krokodýlů,… Co bylo zážitkem navíc, byl pohled nalva jak se chys ál k lovu. Byl od nás dom dalekona je vidět na fo1ce číslo 19, alenmůj objekt na to zcela nestačil. Snad o uvidíte mezi stromy. Chodil z buše a zase do buše a vyhlížel si obéd. Zvíř okolo nás koukala soum Peděné anbez pohybu směrem,nkde lev pPecházel. Čekal, až odjedeme. Průvodce nám Píkal, že dokud bude cítit naší pPítomnost, nezaúwwčí. I tak to byl vzrušující pohled. Pak jsme ješ ě potkali hy-cu, která se nám poPád motala okolo auta.rong>Bohužel je v tomto období dešťůvelká čám parku neprůjezdná. V období sucha bude prohlídka dalekonzajímavější a určitě stojí za to se /u věnovat nrkolik dní.rong>< Paginascrinails
< < rong>Včera ráno jsem vyjel směrem do Lusaky, kam jsem dorazil dnes. Po cem ě jsem opět nrkolikrát zmokl a vlhký pPespal v Kempu u Peky nrkde napoloviné cem y. V Lusace nakoupím spray do nosu, vitamín C, mastičku na rozedřený nos a vyrazím směrem na západ.rong> strong>17.2_2015 Zambie (Livingstdth -Victoria fents)rong>Když bychmél popsat Zambii, co jsem po cem ě a v hlavnímmém ě Lusace viděl a opom-cul bychNárodní parky, tak to byla projížďkapo Jižních Čechách v deštivém lé ě.rong>Krajina s poli a kukuřicí, louky, na nich s áda krav, rolníci, traktory, lesy. Silnice z Lusaky do Livingstdth na anice se Zimbabwe pPipomínala rychlostní silnici mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem,nkde jsem mohl jet 140 km/hod bez néjakých nebezpečných manévrů pPed kravami a kozami, občas potkal náklaďák, občas autobus, pár osobáků.rong>Lusaka je moderní mém o se spoum y obchodních c-coer a upravených silnic. Jediné na conzapoměli, jsou chodníky. Skoro nikde podél silnic nejsou chodníky, jen blátivé pruhy s občasnou zelení, takže když zaprší a chcete nrkam vyrazit pěšky, což v Lusace moc lidí nedělá a všichni jezdí autama, musíte si vzít pevné pohorky a po procházce je hodi do pračky.rong>Co mé ješ ě u ilo, jako jediné africké mém o, které jsem zatímnavští il, nemá žádné y motorové tPíkolky Balaj, nebo kola se sedátky pro pasažéry a ani motocykly jako službu pro pPevoz kamkoliv.rong>Jezdí tu jen taxíky a to ješ ě ve velmi malém poč u a drahé jak naši taxismani.rong>Tímnechci Píci, že je Zambie nezajímavá, to vůbec ne, popisuji jen co jsem projel. Je to krásná zemé, alenpro s álé pPeháňky jsem ji ani zpoloviny neprojel a rozhodl se vyjet zpásma dešťů, které se /i áhth od Ugandy až po Zambii a sjet rovnou do Zimbabwe,nkde by už dešté měly pPestat a mé snad konečnr pPestath téci znosu.rong> strong>18.2_2015 Zimbabwe (Victoria Fents)rong>Moje poslední zam ávka v Zambii byla mém o Livingstdth,nkde jsem neodolal a dohodl si i pPes mé velké obavy z lé ání, patnácti minutový let vrtulníkem nad Vikroriiný/i vodopády.rong>Mé obavy byly úplnr zbytečné,nprotože pilot vrtulníku byl opravdový profescriál a let byl velmi pPíjemný. Z naší č veřich,nv které jsem letěli, mé posadili namím o vedle pilota a o to to bylo hezčí. Měl jsem výhled ne jen pPed sebe, aleni prosklenou čám í pod sebou.rong>Viktoriiny vodopády jsem si pak ješ ě prohlédl po přechodu anice do Zimbabwe,nz které je vidět větší čám vodopádů, než ze strany Zambie. V tomto období je odné vody a nad kaňdthm, kam voda padá, je velmi silná mlhovina,nz které prší, takže než jsem došel k vyhlídkám a zpátky, byl jsem durch.rong>Mém o na strané Zimbabwe se jm-cuje Victoria Fentsna je to mém o plné obchodů, cem ovek, kanceláPí organizujících safari, bungee jumping, vyhlídkové lety, projíždˇky na lodích a samozřejmé zde nemůžou chybět datítky a datítky nahánéčů, ktePí Vám chtéjí udělat plán Vaší dovolené,npro sošky a náramky, nebo pro staré bankovky mény, která v Zimbabwe devalvovala a již se tu s ní neplasí. Všude se tu plasí dolary. I z bankomatu na Vás vypadnou dolary. Ubytování je tu díky turistickému ruchu velmi drahé, tak spím ve stanu a pPes elektrické o adníky se dí ám na luxusní Lodge se spoum y turistůa vaPím si vybondlíčku :-)).rong>< Paginascrinails
< < rong>Ve Victoria Fents je jedna z poboček nadace ALERT, která vznikla pro zác anu lvův Africe. Protože jsou pro mé lvy y nejkrásnější a nejušlechtilejší zvíř na zemi, neváhal jsem pPispět na tu o nadaci koupí času, který jsem mohl strávit se dvěmi mladý/i lvicemi načtyřichti pěti minutové procházce buší okolo jejich základny. Tyhle lvice, až dospějí, budou vypuš ěny v Zimbabwe, nebo Zambii do volné pPírody. Nejsou o nijak domácky vychovaná zvíř a musíte se pPed nimi mít s ále napozoru, i když jim je teprve sedmmémíců. Nechají se hladit, když Vám o dovolí a když th,ntak Vám o dají pěkné najevo, jako jedna ta kočička mé, když se ohnala. Nic neudělala, jen Pekla teď dom , zase až za chvilku. Netušil jsem, že mé tu potká tak silný zážitek. Chodit se lvy a smět si na né šáhnout.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>21.2_2015 Botswana (Frnggisww.n)rong>Po cem ě do Botswany jsem pPespal v Safari Lodge vedle Hwange Nascrial Parku, když mé s motorkou samozřejmé do Hwange nepustili. Z lodge jsem podnikl krátký, asi dvou hodinový, výlet autem okolo parku.rong>Za 35 dolarů tu vozí zřizeggi Lodge cem ičkami, které jsou pPevážnr pískové, pPilehlou buší k Hwange, kam volnr chodí zvíř . I na silnici jsem musel dvakrát zastavit anechat přejít slony.rong>Pak pPespání v kempu vemém ě Bula.moo a dnes do Botswany. Nejrychlejší přechod anic. V Zambii dvě razítka,nv Botswané dvě razítka,nnamočit všechny boty do néjakého roztoku proti pPenosu nevím čeho, projet velkou louží s datinfekcí a vše trvalo 25 minut. Žádné otázky, žádní překupníci.rong>Z deštivého pásma jsem nadobro pryč, teplota se začala poh-favat okolo 37 upňů.rong>Myslel jsem, že už budu moci plasi dolary anebudu řešit smény, alenBotswana je nasvou pevnou ménu dá a ani na anicích nešlo pojiš ění plasi dolary, jako všude, alenpouze jejich ménou Pula, kterou jsem si proměnil za dolary, s kterými si tu můžu ….,nv oficiální směnárně.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>23.2_2014 Botswana (Okavango)rong>Při pPejezdu do Okavango Delta se teplota opět trochu zvedla. Ráno v devet je 30 a v jedenáct 40 upňů. Odnpouš ě Kalahari fouká horký vzduch a po cem ě z Frnggisww.nu do Maunu, na začátek Okavango Delty, bylo po cem ě (500 km) pár stromů, kde jsem si mohl trochu odfrknout ve stínu. Jinak všude savana a pobíhající pštrosy.rong>Řeka Okavango, která se od anic s Namibií začíná rozlévat a děli do splhti Píčních ramen nekončí nékde v moři, alenvnpouš i. Její tok se vpije do pískunpouš ě Kalahari.rong>T-cookrát jsem neodmítl pohodlínvnIsland Safari Lodge, která je nejstarší a i nejhezčí z poskytovaných ubytování okolo mém a Maun za dobrou cenu. Pohodlná postel nasrovnání zad, sprchas teplou vodou na datinfekci tela a prádla, televize s fotbalem, který tu běží idt stop asi napěti programech :-).rong>Mél jsem š ěstí, že tu je skupina lidí z Kanady, která měla objednaný výlet lodí po Okavango, tak jsem se k nim pPifaPil. Cena ve skupině byla pro mé čtvrtinová, než bych si zase tvořil skupinu sám za plnou cenu.rong>Hodina motorovou lodí, pak dvě hodiny takovou tou úzkou lodičkou, co odpichuje stojící domorodec dlouhou tyčí ve stoje, hodina procházky savanou za zebrami a zase to stejné zpátky.rong>Okolo řeky je spoum y ptáků, v savaně zebry, impaly, gazely, v dálce jsme viděli pár slonůa u vody krávy. Krávy pPeplavávají řeku z jednoho břehu na druhý a o docela rychle. Zase jsem vidělv Africe néco nového. Krávu plavat.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>26.2_2015 Botswana (Ghanzi)rong>Pořád v Botswaně.  Nebo, spíše už zase. Včera jsem dojel asi dvacet kilometrů pPed severní anici Botswany s Namibií. V noci bylo krásně, tak jsem si vedle Drotskys Lodge, která byla plně obsazená pověsilv osamoceném kempu moji závěsnou postel, navlékl moskytiérua užil si tepléa hlučné noci pod širým nebem. Do dvanácti jsem poslouchal ochy, řvát lva a nespočetně zvuků ptactva. Pak o utichlo a v pět ráno jsem se vzbudil skákáním opic po stromech.rong>Asi jsem se nechal ukolébat africkým nic nePešením a možnosti koupit víza do všech států od Keni až po Botswanu na anicích. V Namibii jsem alennarazil. Sice jsem se je snažil pPemlouvat jak jsem jen uměl, alenkdyž mi policajt wwwčil monitor od počítačea ukázal mi hlášku „Czech Republic thout access“ pochopil jsem, že se do Namibie nepodívám. Mohl bych jet dva dny do Gaborone, tam pPečkat víkend, protože bych tam dorazil v pátek odpoledne, pokusit se získat na ambasádě vízum a zase mazat dva dny zpátky, alento se mi nechce, tak si nechám Namibii, až tPeba zase nékdy pojedu okolo. Takže jsem se wwwčil a za chvilku s úsměvem pozdravil celníky v Botswaně, kde jsem dostal nová v upní razítka do pasua Karnetu.rong>T-ď jedu na jih směr JAR, do Swazilandu, Lesotha a Cap Tw.nu, kde začnu Pešit, kam a jak se dostanu z Afriky.rong> strong>28.2_2015 Botswana (Gaborone)rong>Botswana je z největší části savana s pískem a rovná silnice okolo dokola lemovaná z obou stran drátěným plotem, aby nechodila zvíř nasilnici. Vzdálenosti mezi většími mém y, kde je ubytování a benzím jsou okolo tPim a až čtyPim a kilometrů. Jinak pár odboček do pouš ě, která je Národním parkem. Teplota mezi 35 – 40 upňů. Za dva a půl dne jsem ujel dth0 km ze severu na jih. Cem a, která mi dala v tom horku docela zabrat, nakonec skončila stejně v Gaborone, abych tu opět poPešil pneumascku. Mám od Dar es Sentamu ujeto 6 0h0 km a pPední guma je out. Včera jsem th0 km od Ghanzi a 350 km pPed dalším větším mém em Jwanengem píchnul. Hodinu jsem se snažil pneumascku opravit pomocí knotu, alento se mi nepodaPilo, tak jsem musel kolo rozhodit , odmontovat čidlo tlakua dát do kola duši. Normálně jedu na bezdušových pneumasckách. Když jsem kolo nafoukl, duše vytlačila knot, který jsem tam záměrně nechal a v pneumascce byla díra skrz naskrz. Musel jsem znovu vše rozhodit a díru z vnitřní strany pdlepit izolačkou se záplatou na duše. Guma se mi nepodaPila nendat jak má být a po další půl hodině mordování jsem to vzdal. Skoro po tPech hodinách, pěkně vysmažený nasluníčku, protože nikde nebyl stín, jsem vyrazil osmdatátkou na dalších 350 km do Jwanengu. Kolo mi šmajdá, guma je už trochu zdeformovaná. Takže jsem pPed polednem pPijel do Gaborones tím, že koupim gumu a pojedu dál. Je alensobo a a většinou všude zavPeno. Na kraji mém a jsem narazil na chlapíka, který mé oslovil,nkdyž jsem koukal do zavPeného obchodu Kawasaki prodejce motorek, co potPebuji. Když jsem mu vše vysvětlil,nřekl mi, ať jedu za ním. Pak se mnou hodinu a půl jezdil po mém é po všech obchodech, kde by mohli mít moji pneumascku, alenmarně. Všude zavPeno. Ukládal jsem si všechny mím a do GPS a v pondělí to musím objet. Chlapík nechtělnic zaplatit a ješ ě se mi pomalu omluvil,nže mi nepomohl. Moc jsem mu poděkovala ukázal mu všechny mím a na GPS, kde jsme byli a řekl mu, že se jedu ubytovat do nějakého hotelu a v pondělí, díky jemu, vím kam mám jet. Byl rád, potPásl mi rukou a zeptal se jestli ješ ě néco nepotPebuji.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>2.3_2015 South Africa (Rusp-cburg)rong>V malém obchodě Suzuki jsem koupil novou pneumascku. Vzal jsem co bylo. Krossová, alenpneumascka. Společně jsme jiv obchodě hned přezuli.rong>Po sto kilometrech jsem pPejel anice do South Africa.rong>Jsem v hotelu u silnice v Rusp-cburgu, malém mém é a smutně tu koukám na obrovské obchodní domy, luxusní au a a osvícené baráčky, spouspy lidí. Nevím jestli tady najdu ješ ě aspoň malinký kousek néčeho, co mi bude pPipadat jako Afrika. Jsem v poslední zemi, z které vjedu ješ ě do Swazilandu a Lesotha. Na anicích jsem se dozvěděl, že South Africa, Botswana, Namibie, Swaziland a Lesotho jsou všechny jeden celní prostor. Takže jen razítko do pasua jeď.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>4.3_2015 Swazilandrong>Malá zemé na východě Jihoafrické Republiky s kopci a hezkými cem ami. Má dvanáctá zemé.rong>Ve Swazilandu se platí stejně jako v SA randami. Chtěljsem měnu tohodlenmalého státua tak jsem šel do bankomatu, z kterého na mé vypadlo th0 Randů SA ata-src="http://www.motoway.cincludat/data-s/smili-s/frownie.png" p=1" :-(age-3" cly.csmiley" st h: 1em; yle= h: 1em;" rong>T-plota se tu pohybuje okolo 25 upňů, takže jezdím se zapnutými všemi zipy a na krku mám šátek. Alennašel jsem si tu kousek Afriky. Chlapíky, co pekli u silnice kuř .rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>6.3_2015 Lesothorong>Včera jsem dorazil do Lesotha, mého posledního tPináctého státu. Teď se budu vracet do JARu.rong>Když jsem pPejel anice do Lesotha, ihned se krajina zvedla a já vjel do kopců. Ujel jsem horskými cem ami ješ ě 70 km a ubytoval se v SKI Areálu. Hned vedle sjezdovky.rong>Od května do července tu je lyžařská sezona a podlenfotek vybom auraci i hodně sněhu. Ráno bylo okolo tPech stupňů a mél jsem zamrzléplexi na motorce. Jak vyšlo sluníčko dal jsem se po prašné cem ě směrem do hor. 390 km z toho 150 km offroad. Když jsem uhnul na orský pPejezd prvního sedla, který jsem si projel nejdřívenna googlu, myslel jsem, že mi cem a nékde skončí…, alenvždyťnna googlu vedla cem a až do Maseru. Vedla, alennevidél jsem ta pPevýšení. Kamenité cem y se stoupáním, že jsem chvilkama vysel pPes řídítka, aby se mi nezvedalo pPední kolo a motorku stále podplynem, aby se nezam avila, protože pak bych musel čekat asi na nějakého vyprošťováka, poněvadž bych se už nerozjel. Horalové zabalení do dek, koně, kozy, kamenné domečky, panenská krajina, to je stPed Lesotha. Mél jsem š ěstí na počasí a zmokl jsem, až když jsem sjel z or a blížil se k Maseru.rong>< Paginascrinails
< < rong> b>9.3_2015 South Africa (Port Elizabeth)rong>Jihoafrická republika je úplně jiná, než ostatní africké státy. Krajina je hezky ornasá, z plání vystupují skály a stPídá se rovina s orami. Perfektní silnice s výborným povrchem, ale když chcete dá se jet i po šwwwlinách, které mizí čím jste blíže k velkým méstPm jako teď už já.rong>PPední pneumascka z Botswany si odsloužila v Lesothu své a na asfp=1u ji zmizely špunty.rong>Protože mám ješ ě pPes sedmset kilometrů do Cape Townu a nejspíše budu ješ ě pendlovat mezi Cape Townem a Port Elizabeth kvůli dopravě motorky do Evropy a možná ješ ě pojedu z Itálie, nebo Německa po ose do Prahy, pPezul jsem pPední zmizelou a i zadní pneumascku, která najela pPes 10 000km, za nové. PPedek Mitasku a zadek C/wpin-coal TKC 80, s kterou jsem začínal.rong>Nebyl to servis jako po cem ě. Byla tam stolice na výménu gum, vyvažování, profescriální persriál.rong>< Paginascrinails
< < rong> strong>13.3_2015 South Africa (Cape Town)rong>Cape Town je má poslední zastávka na téhle cem ě po Africe. Touhle cem ou jsem doprotnul skoro všechny její rovnoběžky. Ješ ě budu muset do Tunisu na tu nejsevernější třicá ou sedmou.rong>Najel jsem s motorkou 22 013 km , na cem ě strávil čtyři a pPl mésíce, navštívil třináct států Afriky.rong>Nemyslím si, že to byla nějak obtížná cem a a už vůbec ne nebezpečná. Za celou dobu jsem nemél jediný konflikt s žádným člověkem. Ono stačí ctít zvyky lidí a jejich pravidla, mít pPed vším dostatek pokory. Mél jsem spou shod okolností a vše se stalo, jak se asi stát mélo.rong> rong>Teď už budu Pešit jen dopravu motorky na náš konpin-co.rong>< Paginascrinails
< < rong> rong> rong> rong> rong> rong> rong> rong> rong> /div> BEGIN .post-navigascrinails Afrika s Jardou a Pepčou 2016 → Tweet di Cem opisy     END .post-metanails /ds < #comm-cosnails
di END .postarea fullnails
END .rownails
ul li
Úvod lils li
s li
Lesotho lils li
s li
Afrikou z JARu do Keni na motorce 2016 lils li
div
A HREF href="http:/ oplisttowa" target="_blank"> IMG SRC href="httoplisttowacount.asp?logo=mc&ID=1624768" border="0" wi88" hei60"> /A Copyr h © 2019 · All R hs Reserved · Mwww.morong> p> Adv-coure Theme by Organic Themes · WordPress Hosting · PPihlásit se pls a08OSZlrqWUB4fWjCxJCqYQgetsnails en rucec/div ddot; on /> span>lls /lils l:none;" emcz/w mcz/to:vh@owazeme-3/cetsnails en rucec/div ddot; on envelop span>lls /lils l_blan
=' =' /* */ as -0" "> =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' =' /* di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[28],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"4bca75c528bffd7de9de9bf52adc67d7"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3421 = {"ID":3421, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[1706,1707,1708,1709,1714],""http://w_ide=:[27],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"e7dc263d41044a0b45a144d80dd59e62"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3423 = {"ID":3423, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[1708,1709,1715],""http://w_ide=:[27],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[1714,1706,1707,1708,1709,1715],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"94a9f595 798c6616fa3fa6df867e"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3480 = {"ID":3480, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[36],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[1730,1728,1727,1731,1729],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"4d070c345888a23e8f1db094e2c2066d"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3520 = {"ID":3520, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[37],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"b2875e873f1c309055ef6475c5c91 hei}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3546 = {"ID":3546, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[38],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"c958ae7dcea01172bcb14988babfaem-1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3576 = {"ID":3576, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[39],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"20468baff90c0faca4b2b3903e339e1a1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3623 = {"ID":3623, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[40],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[1773,1771,1765,1766,1767,1769,1770,1772,1768],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"61e15b65a68ac95f13df8a60c7e70a97"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3624 = {"ID":3624, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[41],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[1774,1779,1775,1776,1777,1778,1780],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"804cb90b89d426bd9cc6076a8dadc6aa1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3665 = {"ID":3665, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[42],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"37636e29643c0a854534ede9252889111}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3693 = {"ID":3693, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[43],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[1796,1797,1793,1794,1795,1792,1790,1798,1791,1789],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"757c1b3f76161d10aad528c115bfcb101}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3721 = {"ID":3721, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[44],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"672f37023ed2714c9640ef3e3284862c1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3789 = {"ID":3789, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[45],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"ab6f77738c617415455c49370f62c2a81}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3808 = {"ID":3808, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[46],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"2927450bdb6bdde865865357348f4e3-1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3859 = {"ID":3859, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[47],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"5f385f4e995e064db1f5d69b594219cd"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3860 = {"ID":3860, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[48],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"098f38576bba414d5fc1b0c0735bc86-1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3883 = {"ID":3883, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[49],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"920258c1b5a1ba4264c8f5b267185e62"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3894 = {"ID":3894, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[50],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"6d1e2b1c090c2b372fe8296a24b8436a1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _3914 = {"ID":3914, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[51],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"f92143877fdb013f70bbe7c656a0ae12"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4157 = {"ID":4157, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[53],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"1386045f0e1104e475e5e714686c5cb9"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4177 = {"ID":4177, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[54],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"78b5227fb5b76a97453f07ac39abd51ei}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4233 = {"ID":4233, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[55],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"a8bd7f9003ed9f687bba48439f1b5ef7"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4234 = {"ID":4234, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[56],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"821b85289592bc65255a02167527a959"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4267 = {"ID":4267, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[57],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"3720e556e507f7ac981731f8103569ff"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _430 = {"ID":4300, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[58],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"cb91c7a17eae08ce7886d7fa0095109e"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4474 = {"ID":4474, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[61],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[2105,2106,2107,2108,2097,2109,2110,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"dac067d7646dea4fcd8adcdbadb41e7c1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4502 = {"ID":4502, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[62],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"0c58bb4684e85027a11e0ddc79313deb1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4535 = {"ID":4535, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[63],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"b222c51f0c527e854ad3274379f5f4f41}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4551 = {"ID":4551, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[64],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"2445f5e4905935bc078b145aef2fb6e7"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4585 = {"ID":4585, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[65],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"b1092db80cf0b24cf4a09c5cda53bcb9"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4635 = {"ID":4635, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[66],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"b98141d1f990508cbefb8a15d75131d2"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4664 = {"ID":4664, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[67],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"69e476d3cd35fd064522107192006117"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _483 = {"ID":483 , di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[70],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2241,2228,2229,223 ,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"61bab07875703c3986c8fade6f574b8ei}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4869 = {"ID":4869, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[71],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"317771431012683dbacd7898ac047f941}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4892 = {"ID":4892, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[72],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"c4e08a96d5b7424205cd9544273915fe"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4925 = {"ID":4925, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[73],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"02ed208221643dea04d7cf70cd410e3e"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _4994 = {"ID":4994, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[74],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"4f04491be48d0bc1cf0201cfba3ec0841}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5054 = {"ID":5054, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[75],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"84018546bb7f5638a3308bc62fbf5f0c1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5055 = {"ID":5055, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[76],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"d7bd10462ed5bb80a25b7551c4e568401}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5056 = {"ID":5056, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[77],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"c49ccfcbc05e57b755849409ff8ab6501}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _522 = {"ID":522 , di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[79],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"79f1cd1ed9c2c1680dfa9 0 4c38ea8f"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5265 = {"ID":5265, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[80],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"e49ae95f02e5fa5fb62ef1f1029d9d75"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5324 = {"ID":5324, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[82],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"f0e109f5cccfa24b549e40f40ee656c8"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5325 = {"ID":5325, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[83],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"d44cbbc3e16926383dd75d3c2fe262641}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5361 = {"ID":5361, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[84],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"7a69f47476d12be74c66b49d27c2c8cei}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5415 = {"ID":5415, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[85],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"98a0a6a80a22fc9b748ffd72c9d15239"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5626 = {"ID":5626, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[89],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"c77e280cf87ef837b8f1c7b32211cb39"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5648 = {"ID":5648, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[90],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"601519e89397b5b93337d7cbbe6e81ae"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5677 = {"ID":5677, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[91],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"29f9b189afa62dc22d646ea186574ad41}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5731 = {"ID":5731, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[92],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"d07f6a40b4f58b992614b881b8609f2d1}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5761 = {"ID":5761, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[93],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"b4666f998f1f5564f325b12fa9b02a15"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; ies. _5973 = {"ID":5973, di_gs: o:0,"display_set s":{" ride_9" _set s":ail,"9" _ ":a ,"9" _c"foot":a9 ,"9" _qu ty":a 0 ,"9" _crop :a l,"9" _ aui2mmrk":ail," s_pmb_ ge":a30 ,"n mb_of_oternai":ail,"ajax_ grong> / :a l,"acem_ _in_lfootwp-c:ail,"use_ b rge_effectc:ail,"acem_p ns_ c:ail,"p ns_ 24768":"[Scem PicL ns]l,"acem_slideacem_ c:ail,"slideacem_ 24768":"[Scem slideacem]l,"tempis-a :"","use_lfootwp-_effectc: ruc,"display_no_ s_ ro o:1,"distele_ grong> / :0,"ngg_tighambs_display :"nNemy"},"gs: _by :"sortgs: o,"gs: _direct> / :aASCo,"exclusiyle=:[],""http://w_ide=:[97],"excluded_"http://w_ide=:[],"sortgs: o:[],"in ty_ide=:[],"reessai":aincludgd",""aximum_in ty_ urm:500,"souTog":a ies","display_"> ":aphx-wcrng>-iv cgen_bas _9" sl,"slu :null," d_field :"ID","transiin _id :"cd17fd250e36ba29410b8ef2e8f28cf6"}; var iv cgen_lfootwp-_set s = {"konp _pa ":ayouhu\/\le="max-width:n\one;" \ pluyous\/iv cgen://www.m\ products\/phx-wcrng>_iv cgen\/modul s\/lfootwp-\/konp ",""htt768":"iv cgen_ s"}; /* ]]> */